Όμιλος Εταιρειών Αντζουλάτος

Αρχική » Τα Έργα μας » Όμιλος Εταιρειών Αντζουλάτος

Στο κεντρικές αποθήκες logistics του ομίλου εταιρειών Αντζουλάτος στην Πάτρα, συνολικού εμβαδού 36.000 τ.μ. πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση 14 αυτόματων βιομηχανικών πορτών κάθετης ανύψωσης σε συνδυασμό με ράμπες φορτοεκφόρτωσης σε όλα τα ανοίγματα και μιας επιπλέον, μεγαλύτερων διαστάσεων καλύπτοντας την οποιαδήποτε ανάγκη φορτοεκφόρτωσης. Στόχος ήταν η γρήγορη και ταυτόχρονη εξυπηρέτηση containers και φορτηγών της εταιρείας.