Εξατμίσεις Καραγιάννης

Αρχική » Τα Έργα μας » Εξατμίσεις Καραγιάννης

Σε κτίριο που στεγάζεται συνεργείο εξατμίσεων, εγκαταστάθηκαν 2 βιομηχανικές πόρτες ημικάθετης κίνησης με μεγάλο ύψος, για την εύκολη πρόσβαση αυτοκινήτων και φορτηγών μέσα στο χώρο. Η μία από αυτές περιλαμβάνει ανθρωποθυρίδα για την εύκολη πρόσβαση πεζών στο κτίριο.